Program

Program

Tirsdag 3. januar. Sted: Quality Hotell Klubben

12.00-13.00 Lunsj

13.00 – 15.00 Norge rundt.

Hver enkelt fokuserer på ett- to områder i tjenesten – 7 min. taletid.

15.00 – 15.3 Pause

15.30 – 17.30 Møte med PF.

Anna Grønvik orienterer om virksomhetsoverdragelsen og mulige konsekvenser for oss studentprestene.

19.00 Middag

 

Onsdag 4. januar. Sted: Bispekontoret.

09.00 – 10.00 Morgenbønn og påfølgende samtale med Biskop Per Arne Dahl.

10.00 – 12.00 Faglige refleksjoner med innledning v Gunnar Fagerli og plenumsdiskusjon

12.00 Lunsj

13.00 – 14.30 Faglige refleksjoner

14.30 – 15.00 Pause

15.00 – 16.00 Faglige refleksjoner

19.00 Middag

 

Torsdag 5. januar. Sted: Høyskolen på Bakkenteigen

09.00 – 11.00 Årsmøte

11.00 – 12.00 Liturgi

12.00 Lunsj og avslutning