Dokumentasjon

DOKUMENTASJON - STATISTIKK - REGISTRERING

 

Her er en hilsen fra kirkerådets konsulent Hanna som institusjonsprestene (sykehus-, fengsel-, student-, sykehjemspresters fagutvalg) har samarbeida med for at kirka/samfunnet bedre skal kunne registrere og dokumentere vårt arbeid:

 

Hei,

Her kommer en siste oppdatering på prosessen med institusjonsstatistikk. Jeg sender ut undersøkelsen til bispedømmekontorene på min siste arbeidsdag i morgen.

Det jeg har jobbet mest med helt frem til nå er å få til en «kvittering» på svarene som respondenten selv videresender bispedømmekontor, prost og lokal menighet. Det har nå gått i orden.  

Jeg har ikke fått inn noen presisering på punktet «omsorg ved livets slutt», og det står derfor fortsatt. Muligheten for å stille noen spørsmål kun til f.eks. studentprester er heller ikke utnyttet fullt ut. Jeg har imidlertid lagt inn noen hopp i skjemaet, slik at de som svarer nei på at de har utført kirkelige handlinger ikke får flere oppfølgingsspørsmål om dette. Med web-basert skjema vil det også bli mye lettere å ta i bruk resultatene og sortere på ulike kategorier, som vil gjøre resultatene mer tilgjengelige for bruk

 

Dere får her en utskrift av spørsmålene tatt rett fra analyseprogrammet – dette for å være sikker på at det er de samme formuleringene som sendes ut, og jeg har derfor lagt bort excel-skjemaet som dere fikk tidligere.

Linken til undersøkelsen er: https://survey.enalyzer.com/?pid=sdid8s5p

( OBS: Nå er den aktiv, og svarene blir lagret)

 

Jeg ønsker dere en god og fredelig jul, og lykke til videre!

 

Med vennlig hilsen

Hanna Vangen Nordbø, rådgiver Den norske kirke, Kirkerådet - Avdeling for kirkeordning

Tlf.: 23 08 12 53, E-post: hn322@kirken.no