index

Studentprestene er ansatt av

Den norske Kirke og har støtte fra lærestedet til drift og kontor. Prestene kan kontaktes via hjemmesidene

(se venstremarg) Studentprestene har full taushetsplikt, og du må ikke ha en religiøs bakgrunn eller problemstilling for å snakke med presten.